bg游戏真人平台

您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。
如果您在使用双核浏览器,请切换到高速 / 极速 / 神速 核心。

本周计划招标物资

发布时间:2020-09-16
通知公告
接上周提报物资计划销售于本周计划招标以下物资
1:报废拉丝机与化度线  2020年9月19日看货 招标时间2020年9月20日
2:废旧车辆  数量4台   2020年9月19日看货 招标时间2020年9月20日
3:积压电器      2020年9月19日看货  招标时间2020年9月20日
                                                                                                                        销售二处
2020年9月16日


如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠