bg游戏真人平台

您的浏览器版本太低,将不能正常浏览。请升级 Internet Explorer或使用Google Chrome浏览器。
如果您在使用双核浏览器,请切换到高速 / 极速 / 神速 核心。

山东bg游戏真人平台公司 3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目调试公示

发布时间:2021-06-10
环评
                                                   山东bg游戏真人平台公司
                               3m 3 /h废酸再生、1500m 3 /d污水处理站项目调试公示

2021年6月1日,我公司3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目主体工程及配套防治污染的环保设施同步竣工,并于2021年6月10日开始调试,调试起止时间为2021年6月10日~2021年7月9日。


山东bg游戏真人平台公司
2021年6月10日

如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠